Wat begrijpen we nu eigenlijk onder een eerlijke WOZ? 

Elk jaar opnieuw is het zo dat er door Nederlandse gemeenten voor wordt gekozen om de zogenaamde WOZ waarde te berekenen. Dat is nodig, want voor deze waarde geldt dat ze de grondslag vormt voor de belastingen evenals heffingen In het merendeel van de gevallen is het zo dat de berekening die wordt uitgevoerd leidt tot een eerlijke WOZ waarde die wordt bepaald. In bepaalde gevallen is dat echter niet zo. In dat geval is het mogelijks voor jou als eigenaar van de woning een interessante keuze om het aantekenen van bezwaar te overwegen. In ieder geval, alles wat je hier graag over wenst te weten kan je hieronder op deze pagina ontdekken.  

Wat bestempelen we als een eerlijke WOZ? 

De belangrijkste vraag die mensen zich stellen welke eigenaar zijn van een woning heeft uiteraard te maken met wat nu precies een eerlijke WOZ is. Op dit vlak zijn er natuurlijk een aantal zaken waar aandacht aan moet worden besteed. Zo wordt er bij het uitvoeren van een dergelijke berekening niet alleen maar gekeken naar de grootte van de woning, maar ook naar bijvoorbeeld de oppervlakte van het perceel waar het pand op terug te vinden is. Ook dit is nog niet alles. Wat namelijk bovendien ook te denken van de ligging van het pand in kwestie? Hoe gunstiger die ligging is des te hoger ook de WOZ waarde daardoor zal komen te liggen. Ook hier moet je dus aandachtig voor zijn. 

Wat wanneer er daar volgens jou geen sprake van is? 

Is er volgens jou geen eerlijke WOZ waarde bepaald? In dat geval kan je overwegen om een bezwaar in te dienen bij de gemeente. Je moet er natuurlijk wel rekening mee houden dat je dit bezwaar zal moeten zien te motiveren. Het is dus zeker niet zo dat je zomaar doelloos een bezwaar hoort in te dienen wanneer je van mening bent dat er wel degelijk sprake is van een eerlijke WOZ. Is er daar toch echt geen sprake van? Hou er dan rekening mee dat je jouw bezwaar dient in te dienen binnen de 6 weken volgend op de zogenaamde WOZ beschikking. Wacht je te lang waardoor deze periode is verstreken? Dan zal je dus helaas geen aanspraak meer kunnen maken op het bezwaar. 

Waarom wordt de WOZ waarde jaarlijks opnieuw berekend?

In de praktijk wordt duidelijk dat de WOZ waarde elk jaar opnieuw wordt berekend. Voor heel wat mensen geldt dat ze dit best vreemd vinden. Waarom kiest men hier nu namelijk voor wanneer de eigenschappen van een woning eigenlijk gewoon hetzelfde blijven door de jaren heen? Dat is uiteraard een logische vraag. Dit gezegd hebbende is het wel zo dat er bepaalde relevante factoren bestaan die wel jaarlijks veranderen. Zo zal je tot de vaststelling komen dat de verkoopprijzen van woningen aardig kunnen fluctueren. Ook hiervoor geldt dat ze mee in beschouwing worden genomen voor het berekenen van een eerlijke WOZ. Het zijn net deze fluctuaties die er in de praktijk uiteraard voor zorgen dat de WOZ waarde elk jaar opnieuw dient te worden bepaald. Is jouw WOZ waarde te hoog? Neem dan contact op met Bezwaarmaker!