De zonneboiler

zonneenergie

De zonneboiler is een water verwarmer voor met name je drink- en gebruikswater, we noemen dit tapwater. Een zonneboiler is een combinatie van een zonnecollector die de warmte collecteert uit de zon en een boiler, die het warme water opslaat en naar de leidingen brengt. Er zijn 2 typen systemen, het terugloopsysteem en het druksysteem. De systemen zijn gebaseerd op het voorkomen van bevriezing van de buizen in de zonnecollector en de leidingen naar de boiler toe. Beiden systemen zijn gesloten, wat wil zeggen dat het transportwater dat gebruikt wordt om het boilerwater op te warmen nooit in direct contact komt met het boilerwater en altijd in het systeem van de collector-warmtewisselaar blijft. Het hoeft niet vervangen te worden.

Het terugloopsysteem
Het terugloopsysteem voorkomt het bevriezen van de buizen en leidingen door het water uit de zonnecollector te laten lopen als er niets gebeurt, dus als er geen warmwatervraag is. Een lege leiding kan niet uitzetten door bevroren water, waardoor de leiding of buis dus niet kapot gaat.

Het druksysteem
Bij het druksysteem blijft er continu water in de buizen en leidingen. Dit water is echter voorzien van anti vries (glycol), waardoor er geen schade aan de buizen ontstaat. De buizen en leidingen blijven continu vol door druk in het systeem.

Werking terugloopsysteem
In de boiler en in de collector zitten warmte sensoren. Zodra de temperatuur van de collector lager is dan de temperatuur in de boiler, wordt al het water uit de collector losgelaten door het stoppen van het pompen, en opgevangen in een terugloopvat. In de collector zit nu geen water meer en de leidingen zijn, doordat er niet meer gepompt wordt, half vol. Nu is er bij uitzetting van het water door kou geen kans op het knappen van de leidingen. Zodra de temperatuur in de collector hoger is dan de temperatuur in de boiler, werkt de waterpomp altijd en wordt er dus altijd water opgewarmd. Dit verwarmde water geeft in de boiler haar warmte via een warmtewisselaar aan het boilerwater.

Werking druksysteem
Het druksysteem werkt met een warmte transportvloeistof. Dit is water met glycol (antivries) dat door de buizen van de collector stroomt. De transportvloeistof wordt warm en gaat naar een warmtewisselaar in de boiler. De warmte van de transportvloeistof wordt hier afgegeven en verwarmt het water in de boiler. De buizen en leidingen zijn dus altijd vol. Een druksysteem zonneboiler is beter geschikt voor een hogere warm water vraag in een huishouden.

Soorten zonneboilers
Er zijn 4 soorten zonneboilers, de standaard, de compact, de cv boiler en de combiboiler. De standaard en de compact zorgen alleen voor opwarming van je tapwater. De cv boiler en de combiboiler werken samen met je cv en verwarmen deels je cv installatie. Dit is echter met het aantal zonuren in Nederland niet haalbaar, dus er zal altijd bijgestookt worden met gas. Voor een gemiddeld huishouden komt je systeem uit op ongeveer €4.500, wat je na gemiddeld 10 jaar terugverdiend hebt. De levensduur van een boiler is 25 à 30 jaar.